เรื่องล่าสุดวงการเพลงไทย

View All

10 ยอดฝีมือตำนานกีต้าร์เมืองไทย

เตรียมตัวกันให้พร้อม วันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักตำนานมือกีตาร์ร็อกแห่งประเทศไทยทั้ง 10 คน ที่มีความสามารถขนาดที่ศิลปินต่างชาติยังต้องยกนิ้วให้

See What You Hear เว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ได้เข้าใจเรื่อง ที่มีความเกี่ยวข้องทางดนตรีในทุกๆประเภท ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี Rock Pop Jazz Classic หรือ Hip Hop เพราะดนตรีนั้นจะประกอบไปด้วยพื้นฐาน 4 อย่างด้วยกัน คือ Rhythm, Melody, Harmony, และ Orchestration
Rhythm (จังหวะ) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานโดยรวมที่เกิดขึ้นกับดนตรี เกี่ยวข้องกับเวลา ในการส่งผลออกมาให้เกิดขึ้น ได้แก่
- Pules คือ การเคาะจังหวะ ในกรณีนี้ จะเป็นเบื้องต้นของจังหวะที่นักดนตรีบางคนเรียกว่า Beat
- Meter คือ หน่วยการเคาะจังหวะของ Pules หรือ ที่เรียกว่าการแบ่งห้องเพลง ซึ่งจะมีการแบ่งห้องเพลงเป็นการนับจังหวะ 4 จังหวะบ้าง 8 จังหวะบ้าง แล้วแต่การแบ่งของห้อง
- Tempo คือ ความช้าหรือเร็วของ Pules
- Groove คือ การผสานด้วยกันของจังหวะ ผสมสัดส่วนของการนับจังหวะ
Melody (ทำนอง) เป็นทั่วทำนอง ในการทำให้เพลงเกิดความต่อเนื่อง ของการจัดเรียงตัวโน้ตในแนวนอน
Harmony (การประสานเสียง) เป็นการเพิ่มความลึก ความตื้นของเสียง ที่เรียกว่าโครงสร้างคอร์ดในแนวตั้ง
Orchestration (การรวมประสาน) เป็นการจัดเสียงทั้งหมดให้ประสานกัน เรียบเรียงเสียงให้เหมาะสมกับเครื่องดนตรี แล้วแต่เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ