เรื่องล่าสุดวงการเพลงไทย

View All

ดื่มด่ำความสุขผ่าน Cocktail เมามันส์กับบทเพลง Rock

ประวัติวง Cocktail วงการดนตรีบ้านเราเดี๋ยวนี้การเกิดขึ้นของนักร้องอาจจะมีมากมายตามเวทีประกวดต่างๆ แต่การเกิดขึ้นของวงดนตรีนั้นกลับไม่ค่อยมากเท่าไร วงดนตรีที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนี้มักจะเป็นวงสะสมแฟนเพลงมาอย่างยาวนานแล้วมากกว่า ซึ่งวง Cocktail เองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน ใครไม่เคยรู้จักวงนี้เราจะพาไปรู้จัก สมาชิกในวง Cocktail วง Cocktail เหมือนกับวงดนตรีร็อค หรือวงดนตรีอื่นทั่วไป ที่พวกเค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกไปตามกาลเวลา และความจำเป็นของแต่ละคน ปัจจุบันสมาชิกของวง Cocktail มีทั้งหมด 4 คนได้แก่ โอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ ร้องนำ+แต่งเพลง ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย ชื่อเล่น เชา …

See What You Hear เว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ได้เข้าใจเรื่อง ที่มีความเกี่ยวข้องทางดนตรีในทุกๆประเภท ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี Rock Pop Jazz Classic หรือ Hip Hop เพราะดนตรีนั้นจะประกอบไปด้วยพื้นฐาน 4 อย่างด้วยกัน คือ Rhythm, Melody, Harmony, และ Orchestration
Rhythm (จังหวะ) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานโดยรวมที่เกิดขึ้นกับดนตรี เกี่ยวข้องกับเวลา ในการส่งผลออกมาให้เกิดขึ้น ได้แก่
- Pules คือ การเคาะจังหวะ ในกรณีนี้ จะเป็นเบื้องต้นของจังหวะที่นักดนตรีบางคนเรียกว่า Beat
- Meter คือ หน่วยการเคาะจังหวะของ Pules หรือ ที่เรียกว่าการแบ่งห้องเพลง ซึ่งจะมีการแบ่งห้องเพลงเป็นการนับจังหวะ 4 จังหวะบ้าง 8 จังหวะบ้าง แล้วแต่การแบ่งของห้อง
- Tempo คือ ความช้าหรือเร็วของ Pules
- Groove คือ การผสานด้วยกันของจังหวะ ผสมสัดส่วนของการนับจังหวะ
Melody (ทำนอง) เป็นทั่วทำนอง ในการทำให้เพลงเกิดความต่อเนื่อง ของการจัดเรียงตัวโน้ตในแนวนอน
Harmony (การประสานเสียง) เป็นการเพิ่มความลึก ความตื้นของเสียง ที่เรียกว่าโครงสร้างคอร์ดในแนวตั้ง
Orchestration (การรวมประสาน) เป็นการจัดเสียงทั้งหมดให้ประสานกัน เรียบเรียงเสียงให้เหมาะสมกับเครื่องดนตรี แล้วแต่เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ