พบสัจธรรมในบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียน เพลงแรกของ ในหลวง ร.9

หากจะถามถึงพระมหากษัตริย์ที่มีอัจฉริยภาพ ของหนึ่งในนั้นจะต้องมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอย่างแน่นอน ความสามารถของพระองค์ท่านนั้นสูงยิ่ง ทรงแต่งเพลงพระราชนิพนธ์ไว้ถึง 48 เพลง โดยที่แต่ละเพลงนั้นสื่อออกมาให้เข้าใจง่ายแต่ว่าลึกล้ำมาก และ เพลงทุกเพลงที่ท่านแต่งนั้นแฝงความหมายไว้ให้กับประสกนิกรชาวไทยทั้งสิ้น ซึ่งเพลงแสงเทียนเป็นเพลงแรก ที่พระองค์ท่านได้พระราชนิพนธ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2489 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้นิพนธ์ส่วนของเนื้อร้องภาษาไทย หลังจากนั้นในปี พ.ศ 2490 ได้พระราชทานนำออกมาบรรเลงเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2496 นางสาวสดใส วานิชวัฒนา ได้ประพันธ์ส่วนของเนื้อร้องภาษาอังกฤษถวาย
ความเป็นอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านไม่ใช่ความสามารถในการประพันธ์ทำนองเพลง แต่เป็นการนำเอาสัจธรรมผสานกับเนื้อร้องและท่วงทำนองเพื่อสื่อออกมา โดยผนวกกฎของไตรลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเพื่อการดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาท ถึงแม้ว่าเนื้อร้องจะเป็นการนิพนธ์จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ แต่ก่อนที่จะทำการเผยแพร่ พระองค์ท่านจักต้องเป็นผู้ตรวจสอบพระราชวินิจฉัยปรับแก้ จะมีพระราชากี่ประเทศที่ห่วงใยปวงประชามากเท่ากับในหลวง ร.9 ที่ต้องการนำคำสอนเข้าใจยากจากพระพุทธองค์มาสอนด้วยการแฝงคำสอนเหล่านั้นไว้ในเพลง

เนื้อเพลงแสงเทียนภาษาไทย

จุดเทียนบวงสรวงปวงเทพเจ้า สวดมนต์ค่ำเช้าถึงคราวระทมทน โอ้ชีวิตหนอล้วนรอความตายทุกคน หลีกไปไม่พ้นทุกข์ทนอาทรร้อนใจ ต่างคนเกิดแล้วตายไป ชดใช้เวรกรรมจากจร นิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงเสี่ยงบุญกรรม ทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อน เชิญปวงเทวดาข้าไหว้วอน ขอพรคุ้มไปชีวิตหน้า ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา หนีปวงโรคาที่เบียดเบียน แสงแววชีวาเปรียบแสงเทียน เปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่า ชีพดับอับเฉาเหมือนเงาไร้ดวงเทียน จุดเทียนถวายหมายบนบูชาร้องเรียน โรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนทานลมพัดโบย โรครุมเร่าร้อนแรงโรย หวนโหยอาวรณ์อ่อนใจ ทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคน ไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่ เคยทำบุญทำคุณปางก่อนใด ขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้า ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา แสงเทียนบูชาจะดับพลัน แสงเทียนบูชาดับลับไป

Lyric CANDLELIGHT BLUES (แสงเทียน)

The candlelight is shining low, My only love, I’m missing you so. I know I’ve lost But still I dream of you.  I’ll hope and dream Till all my dreams come true. Just by the candlelight You used to hold me tight.  This candlelight reminds me so of you; By candlelight you kissed me. Still the candle’s burning for two, But darling, where can you be?  Come back, my love, If you’re feeling this blue By candlelight you’ll meet me. But darling where can you be?

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้องภาษาไทย: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
คำร้องภาษาอังกฤษ : นางสาวสดใส วานิชวัฒนา